Tehdyt toimenpiteet

Kuntavaalit

Tutkimus: Nuorten äänestysaikeet kuntavaaleissa matalalla
 

61 % nuorista aikoo äänestää kuntavaaleissa, kertoo Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n TNS Gallup Oy:lla teettämä kyselytutkimus. Kyselyyn vastanneille nuorille ehdokkaan ikä ei ole ehdokasvalinnassa tärkeää – nuoret äänestävät sopivinta ehdokasta. Kokoomus ja Perussuomalaiset ovat nuorten miesten ykköspuolueet, naisten puolestaan Vihreät. Tutkimukseen osallistui 1047 16–29-vuotiasta nuorta.

Nuorten äänestysaikeet ovat kuntavaaleissa matalalla. Vain 61 % nuorista aikoo äänestää. Vajaa neljäsosa on epävarma, äänestääkö vai ei. Todellinen äänestysprosentti jää tyypillisesti noin kymmenen prosenttiyksikköä äänestysaikeita matalammaksi. Näin ollen vain puolet nuorista äänestäisi kuntavaaleissa. Presidentinvaalien alla toteutetussa vastaavassa kyselyssä yli 80 % nuorista aikoi äänestää. Vuoden 2008 kuntavaaleissa yleinen äänestysprosentti oli 61,3.

Ehdokkaan mielipiteet ovat tärkein nuorten ehdokasvalintaan vaikuttava asia. Nuorille on tärkeää myös, että ehdokas ajaa asioita, joita nuori pitää yleisesti tärkeinä, ja että äänestäjä on itse ehdokkaan kanssa asioista samaa mieltä. Ehdokkaan puolue on järjestyksessä vasta neljäs ehdokkaan valintaan vaikuttava asia.

Nuorista miehistä viidennes aikoo äänestää Kokoomusta ja toinen viidennes Perussuomalaisia. Naisista viidennes aikoo äänestää Vihreitä. Neljäsosa uurnille aikovista nuorista ei osaa sanoa, mitä puoluetta aikoo äänestää. Puoluevalinta on nuorille naisille miehiä vaikeampaa – kolmannes naisista ei tiedä, mitä puoluetta äänestää.

Nuorten mielestä kuntapäättäjien ylivoimaisesti tärkein rooli on turvata oikeudenmukaiset palvelut kaikille kuntalaisille. Nuoret näkevät kuntapäättäjät myös tavallisten kuntalaisten edustajina päätöksenteon eri vaiheissa. Kunnan rahankäytöstä päättäminen ei nouse kärkeen kuntapäättäjien roolivertailussa.

Sanomalehdet ja televisio ovat nuorten tärkeimpiä kuntavaaleja koskevan tiedon lähteitä. Miehille nettilehdet ja Facebook ovat naisia merkittävästi keskeisempi tiedonlähde. Koulun merkitys on alhainen. Vain 10 % nuorista kertoo saaneensa kuntavaaleista tietoa koulusta.

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi näkee tutkimuksen tuloksissa yhteisen haasteen kaikille nuorille ja nuorten parissa toimiville. Nuorten äänestysaikeet on mahdollista saada nousuun.

- On välttämätöntä, että vaaleista ja niiden merkityksestä keskustellaan kouluissa ja oppilaitoksissa tämän ja ensi viikon aikana. On myös tärkeää, että media käsittelee vaaleja nuoria kiinnostavista näkökulmista ja nostaa esille niin puolueiden kuin ehdokkaidenkin kantoja nuoriin liittyvistä kuntapalveluista, Allianssin puheenjohtaja Hanna-Mari Manninen toteaa.

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin tilaaman tutkimuksen aineisto kerättiin TNS Gallup Oy:n Gallup Forumissa 14.–27.9.2012 välisenä aikana. Paneelissa erikseen värvätyt henkilöt vastaavat kyselyihin Internetin välityksellä. Tutkimukseen osallistui 1047 vastaajaa. Aineisto edustaa maamme 16–29-vuotiasta nuorisoa. Tilastollinen virhemarginaali on keskimäärin + 3 prosenttiyksikköä.

Lisätietoja: puheenjohtaja Hanna-Mari Manninen p. 040-7177 494, pääsihteeri Olli Joensuu p. 045-139 2350, viestintäjohtaja Reija Salovaara p. 040-508 8249

Kuntavaalien alla on hyvä käsitellä vaikuttamista ja demokratiaa yhdessä oppilaiden kanssa. Valtikka tarjoaa tähän hyviä vinkkejä ja ohjeita - LUE LISÄÄ!

Kuntavaaleissa valitaan päättäjät kunnanvaltuustoon. Vuoden 2012 alussa on kuntien lukumäärä Manner-Suomessa 320 ja Ahvenanmaan maakunnassa 16.

Kuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi lokakuun neljäntenä sunnuntaina, eli tänä vuonna sunnuntaina 28.10.2012.
Ennakkoäänestys on kotimaassa 17.-23.10. ja ulkomailla 17.-20.10.
 
Allianssi on mukana lasten ja nuorten valtuutettujen huoneentaulu -hankkeessa, jossa kaikkia ehdokkaita ikään katsomatta pyydetään mukaan lasten ja nuorten asialle. Lasten ja nuorten ehdokkaiksi sitoutuneet ehdokkaat löydät valtakunnallisesti osoitteesta: www.alli.fi/huoneentaulu 
 
Allianssi myös kokoaa yhteen kaikki Suomen alle 30-vuotiaat ehdokkaat yhteiseen ehdokaspankkiin. Voit etsiä oman kuntasi nuoria ehdokkaita ja lähettää heille viestin ehdokaspankin kautta osoitteessa: www.ehdokaspankki.fi 
 
Kunnassa valittavien valtuutettujen lukumäärä riippuu kunnan asukasmäärästä. Valtuutettuja valitaan seuraavasti:
 
alle 2000 asukasta - 17 valtuutettua (Kunta voi päättää myös, että valtuutettuja valitaan 13 tai 15)
 
2001 - 4000 asukasta -  21 valtuutettua
4001 - 8000 asukasta -  27 valtuutettua 
8001 - 15 000 asukasta -  35 valtuutettua
15 001 - 30 000 asukasta -  43 valtuutettua
30 001 - 60 000 asukasta -  51 valtuutettua
60 001 - 120 000 asukasta -  59 valtuutettua
120 001 - 250 000 asukasta -  67 valtuutettua
250 001 - 400 000 asukasta -  75 valtuutettua
yli 400 000 - asukasta -  85 valtuutettua
 
Kuntaliitosten osalta vuoden 2012 kuntavaalit toimitetaan vuoden 2013 alusta voimaan tulevaa kuntajakoa noudattaen.
kuuluu seuraaviin kategorioihin:
Lisää kommentti

Voit lisätä kommentin täyttämällä alla olevan lomakkeen. Ei muotoilua.

Klikkaa myös näitä!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valtikka Facebookissa