Tehdyt toimenpiteet

Saamelaiskäräjät

Suomessa on myös vahva saamelaista vähemmistöä edustava itsehallintoelin Saamelaiskäräjät (Sámediggi). Se on perustettu vuoden 1996 alussa omalla lailla. Saamelaiskäräjät edustaa saamelaisia kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä ja hoitaa saamelaisten kieltä, kulttuuria ja heidän asemaansa alkuperäiskansana koskevia asioita. Saamelaiskäräjät voi tehdä viranomaisille aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja.

Saamelaiskäräjien alaisuudessa toimii vuonna 2010 perustettu nuorisoneuvosto. Neuvosto koostuu viidestä 18-25-vuotiaasta jäsenestä, heidän varajäsenistään sekä 15-17-vuotiaista asiantuntijajäsenistä. Neuvosto osallistuu Saamelaiskäräjille ja valmistelee nuoria koskevat lausunnot ja dokumentit. Lisäksi neuvosto pyrkii vahvistamaan saamen kielen asemaa nuorten keskuudessa sekä nuorten kuuluvuutta saamelaiskulttuuriin.

 

Lisää kommentti

Voit lisätä kommentin täyttämällä alla olevan lomakkeen. Ei muotoilua.

Klikkaa myös näitä!