Tehdyt toimenpiteet

Mikä Valtikka?

Suomalaisilla nuorilla on lailla ja säädöksillä turvattu oikeus osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon. Näiltä sivuilta löytyy tieto päätöksenteosta paikallistasolla eli vaikkapa koulussa, oppilaskunnassa tai kunnassa. Lisäksi alasivulta löytyvät linkit eri puolilla Suomea toimiviin nuorisovaltuustoihin, -foorumeihin ja muihin toimintaryhmiin.

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry on jo noin kymmenen vuoden ajan vetänyt Valtikka.fi-verkkodemokratiahanketta, jonka tarkoitus on jakaa tietoa nuorten oikeuksista ja vaikuttamismahdollisuuksista nuorille ja nuorten kanssa työskenteleville tahoille.

Valtikka on erityisesti nuorisotiedotukseen keskittynyt verkkosivusto. Vaikka sen kautta ei voi suoraan vaikuttaa, eikä tehdä aloitteita asuinkuntaa koskevissa asioissa, se tarjoaa nuorille selkeästi esitettyä tietoa siitä, mistä oman vaikuttamispolun voi aloittaa.

Valtikan verkkosivustolta löytyy nuorille suunnattujen sisältöjen lisäksi myös opetusmateriaalia. Valtikan toimitus on valmistellut tuntisuunnitelmia eri aineiden opettajille perus- ja toiselle asteelle esimerkiksi siitä, kuinka ottaa yhteiskunnalliset asiat huomioon myös äidinkielen, uskonnon tai kuvaamataidon opetuksessa. Ohjaajien ja opettajien aineisto löytyy kootusti ohjaaja-osiosta. 

Valtikka keskittyy erityisesti osallisuustiedon kokoamiseen ja jakamiseen. Nuori voi etsiä Valtikasta vaikkapa oman kuntansa vaikuttajaryhmän tai saada oman oppilaskuntansa toimintaan lisämateriaalia. Tarkoituksena on, että Valtikan kautta kaikki nuoret löytävät itselleen sopivan tavan vaikuttaa – oli se sitten puolueeseen liittyminen tai EU-kriittiseen järjestöön yhteyden ottaminen.

Valtikan verkkosivusto toimii myös uusien osallisuus- ja vaikuttamishankkeiden viestintäkanavana. Koska Valtikan rooli on jo vakiintunut alan ammattilaisten keskuudessa, se on pystynyt takaamaan monille lyhytkestoisillekin hankkeille onnistuneen tiedotuksen – tieto hankkeista on mennyt perille sekä ammattilaisille että nuorille itselleen. Harvoin toistuvien tai kertaluontoisten hankkeiden lisäksi Valtikka toimii alustana vuosittain toistuville toiminnoille, kuten YK-nuorisodelegaatin tiedotukselle ja erilaisille teemapäiville, kuten vuosittain 12.8. olevalle YK:n nuorten päivälle.

Valtikka pysyy mukana uusissa tuulissa ja tarjoaa nuorille entistä enemmän uudenlaisia verkkotoiminnan mahdollisuuksia. Käy Valtikka.fi -Facebook-sivulla ja seuraa Valtikkaa Twitterissä. Kaikki vaikuttaminen lähtee siitä, että tietoa omista mahdollisuuksista on riittävästi saatavilla kaikilta päätöksenteon tasoilta. Tähän tarpeeseen Valtikka tulee aina vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla nyt ja tulevaisuudessa.

kuuluu seuraaviin kategorioihin:

Klikkaa myös näitä!