Tehdyt toimenpiteet

Tervetuloa Valtikan sivuille! Valtikasta löydät tietoa vaikuttamisesta - kuinka juuri sinä voit vaikuttaa omaan elämääsi, ympäröivään yhteisöösi ja koko maailmaan! Missä sinä haluaisit vaikuttaa?

nuorisodelegaatti, YK

YK-nuorisodelegaatti

Suomen YK-nuorisodelegaatti 2014 on Joel Linnainmäki. Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry ja Suomen YK-liitto ovat valinneet 23-vuotiaan Joel Linnainmäen vuoden 2014 YK-nuorisodelegaatiksi. Joel Linnainmäki on 16. YK-nuorisodelegaatti ja hän edustaa nuoria YK:n yleiskokouksessa osana Suomen valtuuskuntaa. Hän osallistuu myös ajankohtaisiin YK-asioihin liittyvään koulutukseen ja tiedotukseen Lue lisää...
oppilaskunta

Oppilaskunta

Oppilaskuntien toiminta on tärkeä osa koulun toimintaa. Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat ja opiskelijat, ja sen keskeisenä tehtävänä on edistää oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä pyrkiä parantamaan oppilaiden asemaa ja viihtyvyyttä kouluissa. Oppilaskunnan toimintaa johtaa hallitus ja toimintaa tukee ohjaava opettaja. Perusopetuksessa puhumme oppilaskunnasta, toisen asteen oppilaitoksissa opiskelijakunnasta. Korkea-asteella opiskelijat kuuluvat ylioppilaskuntaan. Lue lisää...

Parlamenttikerhot

Koulujen kerhotoiminta on mainio tapa käsitellä vaikuttamista ja demokratiaa kouluissa. Perinteisten liikunta- tai käsityökerhojen lisäksi myös parlamenttikerhot ovat yhä suositumpia. Parlamenttikerhojen toimintaa tukee Koulutyön tuki - Kerhokeskus ry. Joka toinen vuosi parlamenttikerholaisilla on mahdollisuus päästä eduskuntaan Nuorten Parlamenttiin. Lue lisää...

Osallistava kasvatus

Osallistavan kasvatuksen malli on teoreettinen, mutta kiinteästi käytäntöön kytkeytyvä kasvatuksellinen kehys, joka tarjoaa arvomaailmaltaan yhteisesti hyväksyttäviä suuntaviittoja ohjaus-, kasvatus- ja opetustyössä toimiville ammattilaisille. Mallin kehittämisessä on ajateltu ensisijaisesti nuorisokasvatuksen tarpeita, mutta monin osin se soveltuu myös lasten parissa tapahtuvaan kasvatukseen. Lue lisää...
Nuorisopolitiikka

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma

Valtion lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma, eli Lanuke, on nyt toimitettu myös nuoriystävällisenä versiona. Lanuke linjaa hallitusohjelmakauden ajan lasten ja nuorten elinolojen parantamista Suomessa. Ohjelmatekstissä on nostettu esiin velvoitteita, joiden konkretisoimiseksi Nuora julkaisee nyt "Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista!" -oppaan. Lue lisää...

Vaikuttamisen taidot

Kesto: 1-2 oppituntia/harjoitus Soveltuu: yli 12 vuotiaille, erityisesti äidinkielen opetukseen, mutta myös muille oppitunneille Mitä oppitunneilla voi oppia? monipuolisesti osallisuuden ja vaikuttamisen taitoja, erityisesti keskitytään neuvotteluun, argumentointiin, kuunteluun ja esiintymiseen. Vaikuttamisen taitojen keskiössä ovat oikeastaan sosiaaliset taidot eli vuorovaikuttaminen itsen Lue lisää...
Kampanjat

Vauhtia oppilaskuntiin!

Oppilaskunnan toimintaa ohjaaville opettajille on nyt koulutusta eri puolilla Suomea. Maksuton, puolentoista päivän mittainen koulutus toteutuu Järvenpäässä, Mikkelissa, Lahdessa, Savonlinnassa, Vaasassa ja Seinäjoella. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

 

Uutiskirjeemme
Tutustu arkistoomme...
Klikkaa myös näitä!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valtikka Facebookissa