Tehdyt toimenpiteet

Tervetuloa Valtikan sivuille! Valtikasta löydät tietoa vaikuttamisesta - kuinka juuri sinä voit vaikuttaa omaan elämääsi, ympäröivään yhteisöösi ja koko maailmaan! Missä sinä haluaisit vaikuttaa?

Vaikuttaja-testi

Millainen vaikuttaja olet -testillä voit hauskalla tavalla selvittää, kuinka itse vaikutat ja mitä uusia tapoja voisit kenties kokeilla? Valikosta voit valita kieleksi suomi / ruotsi / englanti. Testaa millainen vaikuttaja olet! Lue lisää...

Nuorten ideat

Nuortenideat.fi on sähköinen palvelu, jossa nuoret pääsevät kertomaan mielipiteensä päättäjille ja antamaan omat ehdotuksensa epäkohtien korjaamiseksi. Nuortenideat.fi (Ungasidéer.fi) on valtakunnallinen vaikuttamispalvelu, jossa nuorilla on mahdollisuus ideoida ja ilmaista mielipiteensä itselleen tärkeistä paikallisista tai valtakunnallisista asioista. Lue lisää...
politiikka

Nykyhallitus

Eduskuntavaalien jälkeen suurimman puolueen puheenjohtaja, eli nyt Keskustapuolueen Juha Sipilä, aloitti hallitusneuvottelut. Hallitus muodotetaan suurimman puolueen johdolla ja hallituksen ulkopuolelle jäävät puolueet muodostavat opposition. Nyt (2015) hallituksen muodostavat Keskusta, Kokoomus ja Perussuomalaiset. Oppositiossa ovat SDP, VIhreät, Vasemmistoliitto, RKP ja Kristillisdemokraatit. Lue lisää...
nuorisodelegaatti, YK

YK-nuorisodelegaatti

Allianssi ja YK-liitto hakevat aktiivista nuorisotoimijaa Suomen YK-nuorisodelegaatiksi vuodelle 2016. Delegaatin tehtävänä on toimia linkkinä Suomen nuorten ja YK:n välillä, edustaa nuoria YK:n yleiskokouksessa sekä osallistua tiedotus-, vaikuttamis- ja edustustoimintaan kotimaassa ja Euroopassa. YK-delegaatin kausi alkaa tammikuussa 2016 ja kestää tammikuuhun 2017. Lue lisää...
oppilaskunta

Oppilaskunta

Oppilaskuntien toiminta on tärkeä osa koulun toimintaa. Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat ja opiskelijat, ja sen keskeisenä tehtävänä on edistää oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä pyrkiä parantamaan oppilaiden asemaa ja viihtyvyyttä kouluissa. Oppilaskunnan toimintaa johtaa hallitus ja toimintaa tukee ohjaava opettaja. Perusopetuksessa puhumme oppilaskunnasta, toisen asteen oppilaitoksissa opiskelijakunnasta. Korkea-asteella opiskelijat kuuluvat ylioppilaskuntaan. Lue lisää...

Parlamenttikerhot

Koulujen kerhotoiminta on mainio tapa käsitellä vaikuttamista ja demokratiaa kouluissa. Perinteisten liikunta- tai käsityökerhojen lisäksi myös parlamenttikerhot ovat yhä suositumpia. Parlamenttikerhojen toimintaa tukee Kehittämiskeskus - OPINKIRJO (ent. Kerhokeskus). Joka toinen vuosi parlamenttikerholaisilla on mahdollisuus päästä eduskuntaan Nuorten Parlamenttiin. Lue lisää...

Osallistava kasvatus

Osallistavan kasvatuksen malli on teoreettinen, mutta kiinteästi käytäntöön kytkeytyvä kasvatuksellinen kehys, joka tarjoaa arvomaailmaltaan yhteisesti hyväksyttäviä suuntaviittoja ohjaus-, kasvatus- ja opetustyössä toimiville ammattilaisille. Mallin kehittämisessä on ajateltu ensisijaisesti nuorisokasvatuksen tarpeita, mutta monin osin se soveltuu myös lasten parissa tapahtuvaan kasvatukseen. Lue lisää...

Vaikuttamisen taidot

Kesto: 1-2 oppituntia/harjoitus Soveltuu: yli 12 vuotiaille, erityisesti äidinkielen opetukseen, mutta myös muille oppitunneille Mitä oppitunneilla voi oppia? monipuolisesti osallisuuden ja vaikuttamisen taitoja, erityisesti keskitytään neuvotteluun, argumentointiin, kuunteluun ja esiintymiseen. Vaikuttamisen taitojen keskiössä ovat oikeastaan sosiaaliset taidot eli vuorovaikuttaminen itsen Lue lisää...
Klikkaa myös näitä!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valtikka Facebookissa