Tehdyt toimenpiteet

Tervetuloa Valtikan sivuille! Valtikasta löydät tietoa vaikuttamisesta - kuinka juuri sinä voit vaikuttaa omaan elämääsi, ympäröivään yhteisöösi ja koko maailmaan! Missä sinä haluaisit vaikuttaa?

politiikka

Nykyhallitus

Eduskuntavaalien jälkeen suurimman puolueen puheenjohtaja, eli nyt Keskustapuolueen Juha Sipilä, aloitti hallitusneuvottelut. Hallitus muodotetaan suurimman puolueen johdolla ja hallituksen ulkopuolelle jäävät puolueet muodostavat opposition. Nyt (2015) hallituksen muodostavat Keskusta, Kokoomus ja Perussuomalaiset. Oppositiossa ovat SDP, VIhreät, Vasemmistoliitto, RKP ja Kristillisdemokraatit. Lue lisää...
nuorisodelegaatti, YK

YK-nuorisodelegaatti

Mikkel Näkkälöjärvi on valittu Suomen YK-nuorisodelegaatiksi 2015. 24-vuotias inarilaissyntyinen opiskelija Mikkel Näkkäläjärvi on valittu Suomen YK-nuorisodelegaatiksi vuodeksi 2015. Hän aikoo nostaa esiin koulutukseen, alkuperäiskansojen oikeuksiin ja nuorten asemaan liittyviä teemoja. Päätöksen nimityksestä teki Suomen YK-liitto ja Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi. Näkkäläjärvi on 17. YK-nuorisodelegaatti ja hän edustaa suomalaisia nuoria YK:n yleiskokouksessa syksyllä 2015 osana Suomen valtuuskuntaa. Lue lisää...
oppilaskunta

Oppilaskunta

Oppilaskuntien toiminta on tärkeä osa koulun toimintaa. Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat ja opiskelijat, ja sen keskeisenä tehtävänä on edistää oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä pyrkiä parantamaan oppilaiden asemaa ja viihtyvyyttä kouluissa. Oppilaskunnan toimintaa johtaa hallitus ja toimintaa tukee ohjaava opettaja. Perusopetuksessa puhumme oppilaskunnasta, toisen asteen oppilaitoksissa opiskelijakunnasta. Korkea-asteella opiskelijat kuuluvat ylioppilaskuntaan. Lue lisää...

Parlamenttikerhot

Koulujen kerhotoiminta on mainio tapa käsitellä vaikuttamista ja demokratiaa kouluissa. Perinteisten liikunta- tai käsityökerhojen lisäksi myös parlamenttikerhot ovat yhä suositumpia. Parlamenttikerhojen toimintaa tukee Kehittämiskeskus - OPINKIRJO (ent. Kerhokeskus). Joka toinen vuosi parlamenttikerholaisilla on mahdollisuus päästä eduskuntaan Nuorten Parlamenttiin. Lue lisää...

Osallistava kasvatus

Osallistavan kasvatuksen malli on teoreettinen, mutta kiinteästi käytäntöön kytkeytyvä kasvatuksellinen kehys, joka tarjoaa arvomaailmaltaan yhteisesti hyväksyttäviä suuntaviittoja ohjaus-, kasvatus- ja opetustyössä toimiville ammattilaisille. Mallin kehittämisessä on ajateltu ensisijaisesti nuorisokasvatuksen tarpeita, mutta monin osin se soveltuu myös lasten parissa tapahtuvaan kasvatukseen. Lue lisää...

Vaikuttamisen taidot

Kesto: 1-2 oppituntia/harjoitus Soveltuu: yli 12 vuotiaille, erityisesti äidinkielen opetukseen, mutta myös muille oppitunneille Mitä oppitunneilla voi oppia? monipuolisesti osallisuuden ja vaikuttamisen taitoja, erityisesti keskitytään neuvotteluun, argumentointiin, kuunteluun ja esiintymiseen. Vaikuttamisen taitojen keskiössä ovat oikeastaan sosiaaliset taidot eli vuorovaikuttaminen itsen Lue lisää...
Klikkaa myös näitä!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valtikka Facebookissa