Tehdyt toimenpiteet

Tervetuloa Valtikan sivuille! Valtikasta löydät tietoa vaikuttamisesta - kuinka juuri sinä voit vaikuttaa omaan elämääsi, ympäröivään yhteisöösi ja koko maailmaan! Missä sinä haluaisit vaikuttaa?

Nuorisovaalit

Seuraavat valtakunnalliset vaalit ovat keväällä 2015 käytävät eduskuntavaalit. Allianssi toteuttaa valtakunnalliset nuorisovaalit ennen varsinaisia vaaleja. Lisätietoja tällä sivulla sekä Valtikan uutiskirjeen kautta! Nuorisovaaleissa äänestään samoja ehdokkaita kuin oikeissakin vaaleissa ja vaalipiirikohtainen vaalitulos lasketaan D´Hondtin menetelmällä. Lue lisää...
nuorisodelegaatti, YK

YK-nuorisodelegaatti

Allianssi ja Suomen YK-liitto hakevat aktiivista nuorisotoimijaa Suomen YK-nuorisodelegaatiksi 2015. Delegaatin tehtävänä on toimia linkkinä Suomen nuorten ja YK:n välillä, edustaa nuoria YK:n yleiskokouksessa sekä osallistua tiedotus-, vaikuttamis- ja edustustoimintaan kotimaassa ja Euroopassa. YK-delegaatin kausi alkaa tammikuussa 2015 ja kestää huhtikuuhun 2016. Lue lisää...
oppilaskunta

Oppilaskunta

Oppilaskuntien toiminta on tärkeä osa koulun toimintaa. Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat ja opiskelijat, ja sen keskeisenä tehtävänä on edistää oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä pyrkiä parantamaan oppilaiden asemaa ja viihtyvyyttä kouluissa. Oppilaskunnan toimintaa johtaa hallitus ja toimintaa tukee ohjaava opettaja. Perusopetuksessa puhumme oppilaskunnasta, toisen asteen oppilaitoksissa opiskelijakunnasta. Korkea-asteella opiskelijat kuuluvat ylioppilaskuntaan. Lue lisää...

Parlamenttikerhot

Koulujen kerhotoiminta on mainio tapa käsitellä vaikuttamista ja demokratiaa kouluissa. Perinteisten liikunta- tai käsityökerhojen lisäksi myös parlamenttikerhot ovat yhä suositumpia. Parlamenttikerhojen toimintaa tukee Kehittämiskeskus - OPINKIRJO (ent. Kerhokeskus). Joka toinen vuosi parlamenttikerholaisilla on mahdollisuus päästä eduskuntaan Nuorten Parlamenttiin. Lue lisää...

Osallistava kasvatus

Osallistavan kasvatuksen malli on teoreettinen, mutta kiinteästi käytäntöön kytkeytyvä kasvatuksellinen kehys, joka tarjoaa arvomaailmaltaan yhteisesti hyväksyttäviä suuntaviittoja ohjaus-, kasvatus- ja opetustyössä toimiville ammattilaisille. Mallin kehittämisessä on ajateltu ensisijaisesti nuorisokasvatuksen tarpeita, mutta monin osin se soveltuu myös lasten parissa tapahtuvaan kasvatukseen. Lue lisää...
Nuorisopolitiikka

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma

Valtion lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma, eli Lanuke, on nyt toimitettu myös nuoriystävällisenä versiona. Lanuke linjaa hallitusohjelmakauden ajan lasten ja nuorten elinolojen parantamista Suomessa. Ohjelmatekstissä on nostettu esiin velvoitteita, joiden konkretisoimiseksi Nuora julkaisee nyt "Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista!" -oppaan. Lue lisää...

Vaikuttamisen taidot

Kesto: 1-2 oppituntia/harjoitus Soveltuu: yli 12 vuotiaille, erityisesti äidinkielen opetukseen, mutta myös muille oppitunneille Mitä oppitunneilla voi oppia? monipuolisesti osallisuuden ja vaikuttamisen taitoja, erityisesti keskitytään neuvotteluun, argumentointiin, kuunteluun ja esiintymiseen. Vaikuttamisen taitojen keskiössä ovat oikeastaan sosiaaliset taidot eli vuorovaikuttaminen itsen Lue lisää...
Kampanjat

 

 

 

Äänioikeus on perus- ja ihmisoikeus, joka kuuluu kaikille kansalaisille. Äänestysikärajan laskemisessa on kyse nuorten demokratiaoikeuksien toteutumisesta.

 

 

 

Uutiskirjeemme
Tutustu arkistoomme...
Klikkaa myös näitä!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valtikka Facebookissa