Tehdyt toimenpiteet

Tervetuloa Valtikan sivuille! Valtikasta löydät tietoa vaikuttamisesta - kuinka juuri sinä voit vaikuttaa omaan elämääsi, ympäröivään yhteisöösi ja koko maailmaan! Missä sinä haluaisit vaikuttaa?

Ilmastodelegaatti

Allianssin seuraavaksi ilmastodelegaatiksi on valittu Katri Ylinen. Ilmastodelegaattina hänen päätehtävänsä on edistää nuorten osallisuutta ja hyvinvointia ilmastopolitiikasta käytävässä keskustelussa Suomessa ja kansainvälisesti. Hakijoiden taso oli erittäin korkea, mutta Katri valikoitui ilmastodelegaatiksi hyvillä some-taidoilla, positiivisella asenteella ja laajalla ilmastoasioiden Lue lisää...
Kuntavaalit

Politiikan tori

Kutsu puolueet koululle esittelemään omaa toimintaansa. Kukin puolue esittelee omassa luokassaan teemojaan, periaatteitaan ja toimintaansa. Puolueet toteuttavat esittelynsä toiminnallisesti ja vuorovaikutteisesti, ja vastaavat itse luokassa tapahtuvan ohjelman järjestämisestä. Näin poliittiset toimijat tulevat tutuiksi ja perinteisen vaalipaneelin sijaan nuoret pääsevät aitoon kontaktiin Lue lisää...

Media

Media on yksi tapa vaikuttaa. Jokaisen on median käyttäjänä syytä olla tietoinen, millaisia vaikuttamisenkeinoja mediassa käytetään ja muistaa lähdekritiikki. Sosiaalisen median kautta jokaisella on myös aivan toisenlainen mahdollisuus toimia tiedon tuottajana, kuin aikaisemmin. Mediakasvatusseura kokoaa yhteen tietoa, vinkkejä ja tapahtumia mediakasvatukseen liittyen. Lue lisää...

Vaikuttaja-testi

Millainen vaikuttaja olet -testillä voit hauskalla tavalla selvittää, kuinka itse vaikutat ja mitä uusia tapoja voisit kenties kokeilla? Valikosta voit valita kieleksi suomi / ruotsi / englanti. Testaa millainen vaikuttaja olet! Lue lisää...

Nuorten ideat

Nuortenideat.fi on sähköinen palvelu, jossa nuoret pääsevät kertomaan mielipiteensä päättäjille ja antamaan omat ehdotuksensa epäkohtien korjaamiseksi. Nuortenideat.fi (Ungasidéer.fi) on valtakunnallinen vaikuttamispalvelu, jossa nuorilla on mahdollisuus ideoida ja ilmaista mielipiteensä itselleen tärkeistä paikallisista tai valtakunnallisista asioista. Lue lisää...
nuorisodelegaatti, YK

YK-nuorisodelegaatti

26-vuotias järvenpääläinen Sonja Huttunen on Suomen YK-nuorisodelegaatti vuonna 2016. Hän keskittyy kautensa aikana erityisesti rauhaan ja turvallisuuteen sekä nuorten osallisuuteen liittyviin teemoihin. Huttusen lehdistökuvat löytyvät osoitteesta www.alli.fi/delegaatit Huttunen on Suomen 18. YK-nuorisodelegaatti. Delegaatin tehtäviin kuuluu edustaa suomalaisia nuoria YK:n yleiskokouksessa osana Lue lisää...
oppilaskunta

Oppilaskunta

Oppilaskuntien toiminta on tärkeä osa koulun toimintaa. Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat ja opiskelijat, ja sen keskeisenä tehtävänä on edistää oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä pyrkiä parantamaan oppilaiden asemaa ja viihtyvyyttä kouluissa. Oppilaskunnan toimintaa johtaa hallitus ja toimintaa tukee ohjaava opettaja. Perusopetuksessa puhumme oppilaskunnasta, toisen asteen oppilaitoksissa opiskelijakunnasta. Korkea-asteella opiskelijat kuuluvat ylioppilaskuntaan. Lue lisää...

Parlamenttikerhot

Koulujen kerhotoiminta on mainio tapa käsitellä vaikuttamista ja demokratiaa kouluissa. Perinteisten liikunta- tai käsityökerhojen lisäksi myös parlamenttikerhot ovat yhä suositumpia. Parlamenttikerhojen toimintaa tukee Kehittämiskeskus - OPINKIRJO (ent. Kerhokeskus). Joka toinen vuosi parlamenttikerholaisilla on mahdollisuus päästä eduskuntaan Nuorten Parlamenttiin. Lue lisää...

Osallistava kasvatus

Osallistavan kasvatuksen malli on teoreettinen, mutta kiinteästi käytäntöön kytkeytyvä kasvatuksellinen kehys, joka tarjoaa arvomaailmaltaan yhteisesti hyväksyttäviä suuntaviittoja ohjaus-, kasvatus- ja opetustyössä toimiville ammattilaisille. (Pirjo Junttila-Vitikka) Mallin kehittämisessä on ajateltu ensisijaisesti nuorisokasvatuksen tarpeita, mutta monin osin se soveltuu myös lasten parissa Lue lisää...

Vaikuttamisen taidot

Kesto: 1-2 oppituntia/harjoitus Soveltuu: yli 12 vuotiaille, erityisesti äidinkielen opetukseen, mutta myös muille oppitunneille Mitä oppitunneilla voi oppia? monipuolisesti osallisuuden ja vaikuttamisen taitoja, erityisesti keskitytään neuvotteluun, argumentointiin, kuunteluun ja esiintymiseen. Vaikuttamisen taitojen keskiössä ovat oikeastaan sosiaaliset taidot eli vuorovaikuttaminen itsen Lue lisää...

Klikkaa myös näitä!