Tehdyt toimenpiteet

Tervetuloa Valtikan sivuille! Valtikasta löydät tietoa vaikuttamisesta - kuinka juuri sinä voit vaikuttaa omaan elämääsi, ympäröivään yhteisöösi ja koko maailmaan! Missä sinä haluaisit vaikuttaa?

Nuorisovaalit

Tulos on nyt julkistettu. Lisätietoa ja kaikkien ehdokkaiden äänimäärät osoitteessa: www.aantenlasku.fi Nuorisovaalit 2015 -hanke on loppuraportointivaiheessa. Kaikkia hankkeessa mukanaolleita pyydetään vastaamaan lyhyeen kyselyyn. Nuorisovaalit 2015: Tällainen on nuorten eduskunta Yhdeksännen kerran järjestetyt Nuorisovaalit keräsivät uurnille yhteensä 59 403 nuorta. Lue lisää...

Nuorten vaalikone

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssin vaalikone on avattu neljällä kielellä: suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja pohjoissaameksi. Nuorten vaalikoneessa kysymyksiä ja niiden taustoja avataan selitysteksteillä, joilla autetaan vastaajaa saamaan käsitys siitä, mitä kysymys ja sen aihepiiri oikeastaan tarkoittavat. Vaalikone soveltuu nimestään huolimatta kaikille ikäryhmille ja löytyy osoitteista Lue lisää...
nuorisodelegaatti, YK

YK-nuorisodelegaatti

Mikkel Näkkälöjärvi on valittu Suomen YK-nuorisodelegaatiksi 2015. 24-vuotias inarilaissyntyinen opiskelija Mikkel Näkkäläjärvi on valittu Suomen YK-nuorisodelegaatiksi vuodeksi 2015. Hän aikoo nostaa esiin koulutukseen, alkuperäiskansojen oikeuksiin ja nuorten asemaan liittyviä teemoja. Päätöksen nimityksestä teki Suomen YK-liitto ja Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi. Näkkäläjärvi on 17. YK-nuorisodelegaatti ja hän edustaa suomalaisia nuoria YK:n yleiskokouksessa syksyllä 2015 osana Suomen valtuuskuntaa. Lue lisää...
oppilaskunta

Oppilaskunta

Oppilaskuntien toiminta on tärkeä osa koulun toimintaa. Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat ja opiskelijat, ja sen keskeisenä tehtävänä on edistää oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä pyrkiä parantamaan oppilaiden asemaa ja viihtyvyyttä kouluissa. Oppilaskunnan toimintaa johtaa hallitus ja toimintaa tukee ohjaava opettaja. Perusopetuksessa puhumme oppilaskunnasta, toisen asteen oppilaitoksissa opiskelijakunnasta. Korkea-asteella opiskelijat kuuluvat ylioppilaskuntaan. Lue lisää...

Parlamenttikerhot

Koulujen kerhotoiminta on mainio tapa käsitellä vaikuttamista ja demokratiaa kouluissa. Perinteisten liikunta- tai käsityökerhojen lisäksi myös parlamenttikerhot ovat yhä suositumpia. Parlamenttikerhojen toimintaa tukee Kehittämiskeskus - OPINKIRJO (ent. Kerhokeskus). Joka toinen vuosi parlamenttikerholaisilla on mahdollisuus päästä eduskuntaan Nuorten Parlamenttiin. Lue lisää...

Osallistava kasvatus

Osallistavan kasvatuksen malli on teoreettinen, mutta kiinteästi käytäntöön kytkeytyvä kasvatuksellinen kehys, joka tarjoaa arvomaailmaltaan yhteisesti hyväksyttäviä suuntaviittoja ohjaus-, kasvatus- ja opetustyössä toimiville ammattilaisille. Mallin kehittämisessä on ajateltu ensisijaisesti nuorisokasvatuksen tarpeita, mutta monin osin se soveltuu myös lasten parissa tapahtuvaan kasvatukseen. Lue lisää...
Nuorisopolitiikka

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma

Valtion lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma, eli Lanuke, on nyt toimitettu myös nuoriystävällisenä versiona. Lanuke linjaa hallitusohjelmakauden ajan lasten ja nuorten elinolojen parantamista Suomessa. Ohjelmatekstissä on nostettu esiin velvoitteita, joiden konkretisoimiseksi Nuora julkaisee nyt "Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista!" -oppaan. Lue lisää...

Vaikuttamisen taidot

Kesto: 1-2 oppituntia/harjoitus Soveltuu: yli 12 vuotiaille, erityisesti äidinkielen opetukseen, mutta myös muille oppitunneille Mitä oppitunneilla voi oppia? monipuolisesti osallisuuden ja vaikuttamisen taitoja, erityisesti keskitytään neuvotteluun, argumentointiin, kuunteluun ja esiintymiseen. Vaikuttamisen taitojen keskiössä ovat oikeastaan sosiaaliset taidot eli vuorovaikuttaminen itsen Lue lisää...
Klikkaa myös näitä!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valtikka Facebookissa